Under følger utvalgte referanseprosjekter innen antikvarisk rehabilitering. Disse er oppsummeringer av arbeidet som har blitt gjort. Ta kontakt for mer detaljerte referanser. 

 

Referanseprosjekter

Antikvarisk Rehabilitering