top of page
Kråkstad Kirke Karlsen & Nordseth
Historisk Museum: Product

Kråkstad Kirke

Verneklasse: Fredet (rødt)

Oppdragsgiver: Ski Kirkelig Fellesråd

Entrepriseform: Generalentreprise (NS 8405)

Kontraktssum: 2,7 MNOK

Arbeidets art: Antikvarisk restaurering og rehabilitering

Periode: 2017

Restaurering entreprenør
Historisk Museum: About
Norges beste på antikvarisk restaurering

Maler

tømrer og snekker

taktekker og Blikkenslager

mur og puss

Prosjektstyring

Antikvarisk restaurert kirke
Om bygget

Kråkstad kirke ble oppført på midten av 1100-tallet og er en middelaldersk steinkirke med kvadratisk utforming. Kirken er ble restaurert etter en brann i 1801, hvor bare fundamentene gjenstod. Kirken har i senere tid vært gjennom flere restaureringsprosjekter. 

Vårt arbeid

KNE utførte taktekker-, blikkenslager-, tømrer-, snekker-, murer-, puss- og malerarbeider. Klokketårn og sålbenker ble utført i kobber. Deler av fasaden ble rehabilitert med puss av hydratkalk og overmalt med kalkmaling, samt restaurering våpenhus og klokketårn i trevirke og dets overflatebehandling. Fasader i trevirke ble utbedret for råteskader overmalt med linolje. Vangene på ytre kistevegg innehadde også kompliserte setningsskader som ble utbedret. 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

+ 47 67 07 38 30

bottom of page