Kråkstad Kirke Karlsen & Nordseth
 

Kråkstad Kirke

Verneklasse: Fredet (rødt)

Oppdragsgiver: Ski Kirkelig Fellesråd

Entrepriseform: Generalentreprise (NS 8405)

Kontraktssum: 2,7 MNOK

Arbeidets art: Antikvarisk restaurering og rehabilitering

Periode: 2017

Restaurering entreprenør
 
Norges beste på antikvarisk restaurering

Maler

tømrer og snekker

taktekker og Blikkenslager

mur og puss

Prosjektstyring

Antikvarisk restaurert kirke
Om bygget

Kråkstad kirke ble oppført på midten av 1100-tallet og er en middelaldersk steinkirke med kvadratisk utforming. Kirken er ble restaurert etter en brann i 1801, hvor bare fundamentene gjenstod. Kirken har i senere tid vært gjennom flere restaureringsprosjekter. 

Vårt arbeid

KNE utførte taktekker-, blikkenslager-, tømrer-, snekker-, murer-, puss- og malerarbeider. Klokketårn og sålbenker ble utført i kobber. Deler av fasaden ble rehabilitert med puss av hydratkalk og overmalt med kalkmaling, samt restaurering våpenhus og klokketårn i trevirke og dets overflatebehandling. Fasader i trevirke ble utbedret for råteskader overmalt med linolje. Vangene på ytre kistevegg innehadde også kompliserte setningsskader som ble utbedret. 

 

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

+ 47 67 07 38 30