top of page
Bekkelaget kirke rehabilitering

Bekkelaget Kirke

Bekkelagt Referanse Topp

Verneklasse: Kommunalt listeført (gult)

Oppdragsgiver: Kirkelig Fellesråd i Oslo

Entrepriseform: Generalentreprise (NS 8405)

Kontraktssum: 6,5 MNOK

Arbeidets art: Antikvarisk restaurering og rehabilitering

Periode: 2012

Antikvarisk restaurering
Kirkerehabilitering

Maler

tømrer og snekker

taktekker og Blikkenslager

mur og puss

Prosjektstyring

Blikkenslager antikvarisk
Om bygget

Bekkelaget Kirke ble oppført på 1920-tallet og er en steinkirke med nyromanske buer og hvelv. Kirken er tegnet av kommunearkitekt Harald Bødtker, mens Martin Enevold har stått for den innvendige utsmykkingen. 

Vårt arbeid

KNE utførte taktekker-, blikkenslager-, tømrer-, snekker-, murer-, puss- og malerarbeider. Tårn, spir, renner og nedløp ble utført i kobber. Yttertak ble rehabilitert med ny Koramic takstein, og takets lufteløsninger og isoleringsevne ble oppgradert. Hele fasaden ble pusset med kalkmørtel og overmalt med purkristarat kalkmaling, samt restaurering av bladgull på tårn og andre utsmykninger.  

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page