top of page
Takrehabilitering
Historisk Museum: Product

Infanterikaserna i Fredrikstad

Verneklasse: Fredet (rødt)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Entrepriseform: Generalentreprise (NS 8405)

Kontraktssum: 23,5 MNOK

Arbeidets art: Antikvarisk restaurering og rehabilitering

Periode: 2013-2015

Antikvarisk blikkenslager
Historisk Museum: About
Ekspert antikvariske nedløp

Maler

tømrer og snekker

taktekker og Blikkenslager

mur og puss

Nedløp rehabilitering
Om bygget

Infanterikasernen ligger på sentralt på torvet i Fredrikstad festning – Gamlebyen, og ble oppført som kaserne av infanteriet i 1788. Bygget betegnes som noe av det flotteste vi har av militær arkitektur i Norge. 

Vårt arbeid

KNE utførte taktekker-, blikkenslager-, tømrer-, snekker-, stål-, mur-, puss- og malerarbeid. Renner, nedløp og diverse beslag ble tekket i kobber, mens yttertak ble restaurert/rehabilitert med eksisterende og ny takstein. Eksisterende takstein ble sortert og renset til gjenbruk. Nesten hele takets bærekonstruksjon ble forsterket, råteskade i taktro ble utbedret, lufting ble oppgradert, og ny stubbeloftsleire i takets randsone ble etablert. Gesimsene måtte sikres og ble komplett rekonstruert med gjenbruk av renset eksisterende teglstein og ny kalkpuss. Innvendige himlingsarbeider, herunder ny panel og rabitzpuss, måtte utføres og hovedporter ble restaurert. 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page