top of page
Historisk Museum: Product

Fredrikstad Domkirke

Verneklasse: Kommunalt listeført (gult)

Oppdragsgiver: Fredrikstad Kirkelig Fellesråd

Entrepriseform: Generalentreprise (NS 8405)

Kontraktssum: 24 MNOK

Arbeidets art: Antikvarisk restaurering og rehabilitering

Periode: 2014-2016

Taktekker Viken
Historisk Museum: About
Entreprenør antikvarisk fasade

Maler

tømrer og snekker

taktekker og Blikkenslager

mur og puss

Prosjektstyring

Antikvarisk Nedløp
Om bygget

Fredrikstad Domkirke ble oppført på 1880-tallet og er en tidstypisk langkirke i nygotiske former. Kirken er tegnet av arkitekt Waldemar Lühr og er den eneste kirken i landet med fyrlykt i tårnet. 

Vårt arbeid

KNE utførte taktekker-, blikkenslager-, tømrer-, snekker-, murer-, maler-, glass- og blyglassarbeider. Tårn, spir, renner og nedløp ble utført i kobber, mens hovedtak ble tekket med Lushan takskifer over sarnafil og nytt undertak. Takets bæresystem, lufting og isoleringsevne ble også oppgradert, sammen med rehabilitering av murfundamenter til tårn og hovedspir. Hele fasaden ble spekket med ny pølsespekk, støpejernsvinduer ble rehabilitert og innvendige blyglass ble restaurert. 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page