top of page
Rigg
Historisk Museum: Product

Holmenkollen

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Idrettsetaten

Entrepriseform: Rigg og drift

Kontraktssum: 57,5 MNOK

Periode: 2008-2011 

Provisorisk strøm
Historisk Museum: About
Brakkerigg
Vårt arbeid

Etablering av ytre sikring, adgangskontroll, veier, plasser, provstrøm, riggfasiliteter, lysmaster, snøproduksjonsanlegg, graving for høyspenttrase fra Voksenlia til Holmenkollen. 
Drift av anlegget, vinterdrift, feiing og spyling ifm byggherrens rigg og driftsytelser, samt ad hoc oppdrag bl.a. i det nye tårnet. Beredskap ifm prøve VM 2010. 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page