top of page
Brakkerigger Entreprenør
Historisk Museum: Product

Nytt Nasjonalmuseum

Oppdragsgiver: Statsbygg

Entrepriseform: Rigg og drift

Kontraktssum: 126 MNOK

Periode: 2014-pågår (forventet avsluttet sommeren 2020)

Sikkerhet Rigg
Historisk Museum: About
Brakkerigg Skallsikring

Det nye Nasjonalmuseet vil bli Nordens største kunstmuseum i Oslo.

Det skal dukkes for åpning i 2021, og KNE har vært leverandør på rigg og drift under byggeprosessen.

Prosjektet har vært preget av behov for rask omstillingsevne, og god planlegging ettersom byggeområdet er trangt.

Størrelsesmengden på arbeidet har gått utover det som har vært prosjektert, og KNE har fylt en rekke roller.

Avfallshåndtering entreprenør

Vi bidsto med rådgivertjenester som dekker ytelse for planlegging og utvikling av riggkonseptet.

Dette gjaldt både planlegging for optimalisering av layout for brakker, containere og transportveier, samt driften av byggeplass - blant annet knyttet til avfallshåndtering.

brakkerigg

Det ble satt opp 148 kontorbrakker og 120 spise- og skiftebrakker. 

Rundt byggeplassen ble det etablert en skallsikring på rundt 2km. 

Ytre sikring ble driftet - adgangskontroll, veier, plasser, provstøm og provisorier for vann. 

Rigg og RTB-rutiner

Å sikre gode RTB-rutiner var en viktig del av prosjektet, og KNE sikret at planene for et sanitært arbeidsmiljø ble etterfulgt. 

Entreprenør allsidig

Karlsen & Nordseth Entreprenør overtok hovedbedriftansvaret i sluttfasen av prosjektet fom. august 2019, og prosjektet planlegges å være ferdigstilt ila. sommeren 2020. 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page