Riggentreprise Østfold Sykehus
 

Østfold Sykehus

Oppdragsgiver: Prosjekt nytt Østfoldsykehus (Helse Sør Øst)

Entrepriseform: Byggherrerigg og drift

Kontraktssum: 125 MNOK

Periode: 2012-2015

Riggentreprenør Viken
 
Riggentreprenør Oslo
Vårt arbeid

Etablering av byggherrens fasiliteter, byggherrekontor og rigger for entreprenørene i prosjektet. 

Etablering av ytre sikring, kamera – og adgangskontroll. 

Etablering av toppsjikt på anleggsveier og plasser. 

Etablering av anleggsplassens midlertidige elektroanlegg, provstrøm for alle entreprenører. 

Etablering og drift av brannsikkerhet i nybygget, rømningsveier. 

Drift av byggherrens rigg og driftsytelser, RTB rutiner samt ad hoc oppdrag ifm SHA og annet. 

 

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg