Vi bygger din side

Mens vi bygger ligger en landeside på www.grøttumsbråtens.no

Nedenfor vil dere få tilgang bak kulissene for å  hjelpe med tekst og bilder til siden. 

Sidene vil fylles på ettersom de blir klare til input.

Sidene er: 

Hjem

Antikvarisk Rehabilitering

Snekkerverksted

Restaurering

Kontakt Oss

Bildene tatt på befaring kan sees i en mappe ved å trykke på knappen under. 

Passord: løve

Ved å trykke på knappen over kan dere se designet på "hjem" siden. 

Skriv inn passordet for å få tilgang.

Det er en rekke tekstfelter som må fylles ut av dere for å gi siden innhold.

Nedenfor kan dere fylle inn feltene knyttet til siden. Deretter vil en av våre utviklere legge det til siden. 

Tekst nr 1:

Tekst nr 2:

Det er vanlig med en knapp lett tilgjengelig for å få kunder til å gjøre det man ønsker. Ta kontakt? Se referanser?

Tekst nr 3:

Tekst nr 4:

Tekst nr 5:

Tekst nr 6:

Tekst nr 7:

Tekst nr 8:

Tekst nr 9:

Tekst nr 10:

Tekst nr 11:

Tekst nr 12:

Passord: løve

Ved å trykke på knappen over kan dere se designet på "Snekkerverksted" siden. 

Skriv inn passordet for å få tilgang.

Det er en rekke tekstfelter som må fylles ut av dere for å gi siden innhold.

Nedenfor kan dere fylle inn feltene knyttet til siden. Deretter vil en av våre utviklere legge det til siden. 

Tekst nr 1:

Tekst nr 2:

Tekst nr 3:

Tekst nr 4:

Skulle dere ønske å ha referanseprosjekter kan de sendes med bilder til j.tidemann@me.com 

Passord: løve

Ved å trykke på knappen over kan dere se designet på "Snekkerverksted" siden. 

Skriv inn passordet for å få tilgang.

Det er en rekke tekstfelter som må fylles ut av dere for å gi siden innhold.

Nedenfor kan dere fylle inn feltene knyttet til siden. Deretter vil en av våre utviklere legge det til siden. 

Tekst nr 1: