top of page

Referansemal

Historisk Museum: Product

Status: Pågående 

Arbeidets art: Rigg og rehabilitering

Håndtverkere i arbeid: Sett inn nummer

Kontraktstørrelse: Sett inn nummer

Ferdigstillelse: Sett inn dato

Historisk Museum: About

Malere

Fyll inn tekst for hva dennne fag-gruppen gjorde

tømrere

Fyll inn tekst for hva dennne fag-gruppen gjorde

Blikkenslager

Kort tekst for hva dennne fag-gruppen gjorde

mur

Fyll inn tekst for hva dennne fag-gruppen gjorde

Prosjektstyring

Fyll inn tekst for hva dennne fag-gruppen gjorde

Hengsler

Slipt og restaurert

2000 vinduer

Ferdig

Rammer bygget

Etter originaler

Kobber

Spesialbanket

Tak

fyll inn tekst

Blikkenslager-team

Høy kompetanse

Om Prosjektet

Her skrives en fortellende tekst som skal være litt slik hvis man hadde oppsumert prosjektet for en venn. Disse spørsmålene bør bli svart på i teksten:

 

Hvem er oppdragsgiver

Hva ønsket de å gjøre

Hva var viktig for dem

Horfor passet KNE bra til dette

Hvordan gikk det

Skallsikring

Arbeid rundt uvurderlige objekter

Historisk Museum huser store mengder kulturhistoriske verdiobjekter. I den sammenheng var sikkerhet en høy prioritet, både mot uhell og uønsket tilgang for personell. 

Vi løste dette ved å bygge skallsikringer rundt vinduene som skulle 

Historisk Museum: About Us
Historisk Museum: About Us

Fyll inn

Fyll inn

Fyll inn arbeid 

Nøkkelord

- Rehabilitering

- Kobbertak

- Nøkkelord

- Nøkkelord

- Nøkkelord

- Nøkkelord

- Rehabilitering

- Kobbertak

- Nøkkelord

- Nøkkelord

- Nøkkelord

- Nøkkelord

Galleri

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

+ 47 67 07 38 30

bottom of page