top of page
Om Oss Toppe

Miljøarbeid

Vi ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Karlsen & Nordseth Entreprenør AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til oss i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:


Ved å sikre ansatte gode, trygge og utviklende oppgaver, skal vi skape et arbeidsmiljø som stimulerer den enkelte til å være kreativ, konstruktiv og kritisk. Arbeidsmiljøet skal verne mot arbeidsrelatert sykdom/belastningsskader og arbeidsulykker, samt fremme samarbeid, sikre godt inneklima og luftkvalitet for å bidra til god helse, læring og trivsel.


Virksomheten skal kontinuerlig arbeid med å reduseres belastningen på det ytre miljø gjennom miljøvennlig drift, og virksomheten skal til enhver tid tilfredsstille kravene fra Miljøfyrtårn og gjeldende arbeids- og miljølovgivning.

Om oss top
DJI_0019.JPG
KNE Logo Oransje.png
Våre mål er
 • Totalt sykefravær skal være under 3,5%

 • Økt fokus på miljø- og klimavennlig innkjøp og ressursbruk

 • Innen 2030 skal hele bilparken ha 0-utslipp

 • Sorteringsgrad på avfallshåndtering skal være over 80%

 • Reduksjon av energiforbruk i egne lokaler

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak
 • Fokus på intern kommunikasjon og informasjon

 • Tilrettelegging for personlig utvikling, vekst og økt sosialt samspill

 • Innkjøp av varer fra leverandører med sertifisert miljøstyringssystem

 • Stille krav til underentreprenører om at de etterlever gjeldende krav til lønns- og arbeidsvilkår

 • Løpende utskifting av bilparken til el-biler

 • Energieffektivisering i egne lokaler

Kontakt oss

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos oss?

Send forslag til post@karlsen-nordseth.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Last ned vår klima- og miljørapport for 2021

bottom of page