top of page
Norges beste riggentreprenør
Historisk Museum: Product

Campus ÅS

Oppdragsgiver: Statsbygg

Entrepriseform: Byggherrerigg og drift

Kontraktssum: 43 MNOK

Periode: 2015-pågår (Forventet avsluttet sommeren 2020)

Karlsen & Nordseth Rigg
Historisk Museum: About
Skallsikring byggeplass
Vårt arbeid

Etablering og drift av ytre sikring, adgangskontroll, veier, plasser, provstrøm, provisorier for vann. 

Riggentreprise, rigg og drift 

Etablering, oppføring av kontorbygg for byggherren og rådgivere, BTA 3200m2  

Etablering av anleggsveier, gjerder, støyskjermer og adgangskontroll 

Etablering av brakkerigger for alle entreprenører i prosjektet 

«Task Force», retting av mangler ifm øvrige entreprisers frikjøp av retting etter overtagelser 

Enkeltoppdrag i grensesnittet mellom nytt sykehus og det eksisterende sykehuset, som vi også hadde rammeavtale med da. 

Drift og ad hoc oppdrag i hele anleggsperioden 

Nedrigging og flytting av midlertidige anlegg 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page