top of page
Sikkerhetskamera riggentreprise
Historisk Museum: Product

Universitetssykehus i Akershus (Ahus)

Oppdragsgiver: Helse Sør Øst

Entrepriseform: Rigg og drift

Kontraktssum: 160 MNOK

Periode: 2004-2011 

Adgangsport byggeplass
Historisk Museum: About
Riggentreprise
Vårt arbeid

Riggentreprise, rigg og drift 
Etablering, oppføring av kontorbygg for byggherren og rådgivere, BTA 3200m2  
Etablering av anleggsveier, gjerder, støyskjermer og adgangskontroll 
Etablering av brakkerigger for alle entreprenører i prosjektet 
«Task Force», retting av mangler ifm øvrige entreprisers frikjøp av retting etter overtagelser 


Enkeltoppdrag i grensesnittet mellom nytt sykehus og det eksisterende sykehuset, som vi også hadde rammeavtale med da. 
Drift og ad hoc oppdrag i hele anleggsperioden 
Nedrigging og flytting av midlertidige anlegg 

Historisk Museum: About Us

Vil du vite mer om prosjektet?

Vi hører gjerne fra deg

bottom of page